Privacyverklaring FlimDeal

Waarom deze privacyverklaring?

www.flimdeal.nl is een website van FlimDeal. Hier vindt u de privacyverklaring van FlimDeal. FlimDeal is gevestigd te Alphen aan den Rijn aan de Titaniumweg 516 (2401ML) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 91064414. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@flimdeal.nl en telefonisch op +31 850 004

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-09-2023.

Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende voorwaarden ten grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Bovenstaande geldt alleen voor de opgegeven duur en het specifieke doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze toestemming mag ten alle tijden ook weer door de betrokkene worden ingetrokken, gecorrigeerd of verwijdert.

Persoonsgegevens en de verwerking hiervan

Welke gegevens verwerken wij?

Inloggegevens (E-mailadres + wachtwoord)

 • Klantnummer

 • E-mailadres

 • Biednaam

 • Voorletter + achternaam

 • Land

 • Postcode + huisnummer

 • Straatnaam

 • Plaats

 • Mobiel of Telefoonnummer + Kopie ID

 • Zakelijk of Particulier

Indien zakelijk:

 • Bedrijfsnaam

 • KVK

 • BTW Nummer

 • E-mailadres t.b.v. facturatie

 • E-mail voorkeuren indien men nieuwsbrief wil ontvangen

 • Waar de klant op bied

 • Welke favoriete kavels de klant heeft

 • In welke categorieën de klant geïnteresseerd is

 • Oude e-mailadressen en mobiele nummers, indien deze gewijzigd worden

 • Apple en Android device tokens

 • Registratiedatum

 • Datum van laatste profielwijziging

 • Datum van akkoord geven op onze voorwaarden

 • Laatste inlogdatum

 • IBAN nummer

Wij verwerken uw gegevens voor onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, voor de werking van het systeem alsmede voor het gebruik van onze website.

 • Om onze nieuwsbrief en eventuele interessante aanbiedingen te versturen per mail mits hiervoor expliciet toestemming is gegeven op de website of in de app.

 • Om te communiceren via email/telefoon met betrokkene over orders, orderverwerking en eventueel klantcontact met zowel Flimdeal|Flimgroup als Veilingmeesters.

 • Voor de technische werking, koppeling van gegevens en het onderhoudt van de app, website en/of het systeem

 • Verbetering dienstverlening

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt als u een overeenkomst sluit met ons dan wel als u gebruik maakt van onze website/app middels het plaatsen van een order bij een verkopende partij, zodat wij de overeenkomst met u uit kunnen voeren en de verrichte werkzaamheden aan u kunnen leveren dan wel zodat wij de door u gesloten overeenkomst met de verkoper kunnen verwerken.

Door middel van het verstrekken van bovenstaande gegevens gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder punt 2.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan FlimDeal te verstrekken, is zij niet in staat om de Diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat FlimDeal niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijk geval bij u.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor de duur van actief account en na opzegging van een account voor een termijn van 3 (drie) maanden opgeslagen.

Nieuwsbrieven en marketinge-mails

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en onze nieuwsbrief door de checkbox 'Ik wil een nieuwsbrief ontvangen' aan te vinken bij het invullen van het contactformulier. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Beoordelingen via WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

7. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

8. Facebook-pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Hierdoor kunnen wij u gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan onze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina leest u hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/.

9. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers gebruikmaken van onze website en om te zien hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina's zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]{.underline}.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website en in onze app.

Het kan zo zijn dat onze website/app links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

11. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 1. Zakelijke klanten die veilingen draaien of producten aanbieden op onze website;

 2. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;

 3. E-maildienstverlener;

 4. Logistieke partners, zoals Postorderbedrijven;

 5. Payment service provider.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk middels Facebook-, Apple-, Google-login indien op deze wijze wordt ingelogd op onze website.

12. Automatische besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering). Bij geautomatiseerde besluitvorming worden persoonsgegevens zonder (noemenswaardige) tussenkomst van een mens geautomatiseerd verwerkt. Het is dan een computer die een besluit neemt.

Profilering is een onderdeel van geautomatiseerde verwerking. Hierbij worden besluiten genomen op basis van het profiel (persoonlijke aspecten) van een persoon.

13. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

14. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@flimdeal.nl of telefonisch via +31 850 004 831.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij gebruiken cookies voor Sociale media functionaliteit en om analytische gegevens te verzamelen.

x
Download FlimDeal app
Sneller bieden?

Download onze app